Friday, March 4, 2022

CUỘC CHIẾN UKRAINE VÀ TÁC ĐỘNG ĐẾN KINH TẾ THẾ GIỚI (VOA- GS. TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


Cuộc chiến Ukraine và tác động đến kinh tế thế giới

Trực tiếp: Câu chuyện Kinh tế với GS-TS Khương Hữu Lộc. Chủ

đề ngày hôm nay là “Cuộc chiến Ukraine và tác động đến kinh tế

thế giới”. Cuộc chiến Ukraine và tác động đến kinh tế thế giới.

https://www.facebook.com/VOATiengViet/videos/1041755816683083

 

No comments: