Wednesday, March 2, 2022

HÌNH ẢNH TIỀN ĐẠI HỘI ALASKA TẠI NHÀ CỦA ANH CHỊ NGÔ PHẤN.

 Xin mời xem một số hình ảnh cuộc họp BTC Đại Hội 9 "Thuyền Viễn Xứ" tại nhà anh chị TBTC Ngô Phấn, anh chị Tô Đồng và thầy cô Hoàng Thế Hào. (Ngày 01 tháng 8 năm 2018 vừa qua)No comments: