Sunday, March 6, 2022

HÔN CON, BỐ RA TRẬN (TRẦN QUỐC BẢO)

 

HÔN CON, BỐ RA TRẬN   

 

Thơ Trần Quốc Bảo 

 

 

Hôn Con, Bố Ra Trận 

 

Con ơi!... này bố hôn con,

Trước giờ ra trận, cứu non sông nhà!

Ukraine, Đất Nước chúng ta,

Bị Nga xâm lược, chan hòa máu xương!

Toàn dân tiến ra chiến trường,

Quyết lòng gìn giữ biên cương vẹn tròn!

 

Con ơi!... này bố hôn con,

Nằm trong bụng Mẹ, con còn thai nhi.

Thế mà giờ phút phân ly,

Bào thai máy động, cực kỳ cảm thông!

Bố nghe… dường... tiếng nhi đồng…

“Con yêu bố!... Bố yên lòng cứ đi!...”

 

Vợ yêu ơi!... Biết nói gì?...

Để anh đi nhé!... Cứu nguy Sơn Hà!

Khi nào dẹp hết giặc Nga,

Khải hoàn!... anh sẽ về nhà bồng con.

Tình mình... tiếp nối vuông tròn,

Gia đình hạnh phúc!... Nước Non an hòa !!!

 

Hôn em!... Em ở lại nhà…!

Hôn con lần nữa!… Bố ra trận tiền…!

Thần giao cách cảm, hiển nhiên...

Thai nhi trong bụng vợ hiền rung rinh

- Ukraine trong cuộc chiến chinh

Biết bao trường hợp hi sinh tuyệt vời!

 

  Trần Quốc Bảo

                   Richmond, Virginia

 


No comments: