Saturday, January 7, 2023

NƯỚC MỸ HAY VỆT NAM? (NGÔ MINH HẰNG)

 


NƯỚC MỸ HAY VỆT NAM?

 

Để ghi lại thời kỳ đen tối nhất kể từ lập quốc của Hoa Kỳ, từ sau bầu cử TT ngày 3/11/2020, tình trạng nước Mỹ không khác gì Việt Nam đầu năm 1975, trước ngày mất nước.

 

Ta đang ở đâu đây?

Việt Nam hay Mỹ Quốc

Mà dối gian bạo ngược

Thao túng bởi hoạt đầu ?

 

Ôi, ta đang ở đâu?

Hoa Kỳ hay Trung Cộng

Mà ngôn luận, hành động

Bị BỊT MIỆNG, TRÓI TAY!?

 

Ta đang ở đâu đây?

Hỡi những người dân Mỹ!

Sao truyền thông, báo chí

Lại chỉ có MỘT CHIỀU ???

 

Sao nước Mỹ thân yêu

Có một by phản quốc

Chúng âm mưu bán nước

Cho gã Jin Ping Xi ???

 

Sao chúng dám quăng đi

Cả Tự Do, Hiến Pháp?

Kìa, tối cao tòa án

Cũng hoen ố công bằng!!!

 

Chúng gian ác hung hăng

Ám hại người lương thiện

Chúng dựng từng trận chiến

Theo mệnh lệnh cộng Tàu...

 

Chúng tạo cảnh biển dâu

Biến ta thành dân Chệt

Chúng bắt cả người chết

Làm đoàn cử tri ma

 

Chúng muốn nhuộm sơn hà

Bằng máu người yêu nước

Dân Mỹ không nhu nhược

Mà sao ngồi khoanh tay!?

 

Ta đang ở đâu đây

Hỡi Trời cao Đất thẳm

Lòng ta đau đớn lắm

Thương nước Mỹ vô cùng!

 

Ai đau cùng ta không

Hỡi những lòng ái quốc!?....

Bảy Mươi Lăm trở ngược ?

Nước Mỹ hay Việt Nam ?!!!

 

20.01.2021

Ngô Minh Hằng

 

No comments: