Sunday, January 8, 2023

XUÂN Ở TRỜI TÂY (THƠ XƯỚNG HỌA -ĐÔNG THIÊN TRIẾT)

 

 

Bài Xướng:

Xuân Ở Trời Tây

(Giấc Mơ Hồi Hương)

Tuyết trắng rơi rơi, phủ núi ngàn,
Gợi tình non nước, nỗi sầu man.
Xuân nơi đất khách, trời u buốt,
Tết ở quê mình, nắng ấm chang.
Khắc khoải đêm mơ mùa Hạ đến,
Bồn chồn tháng đợi tiết Xuân sang.
Mong sao chóng đến ngày Quang Phục,
Ta sẽ hồi hương, hưởng Tết Vàng.

Xuân Quý Tỵ 2013

(Bài Họa 1) 

(Giấc Mơ Hồi Hương)

Cách biệt hai phương xa ngút ngàn,
Xuân về gợi kỷ niệm miên man.
Quê mình nóng bức dù mưa nhẹ,
Đất khách lạnh căm dẫu nắng chang.
Luyến nhớ dày theo bao tháng đến,
Lụy buồn thêm đậm mỗi năm sang.
Tuyết rơi đã phủ trắng đầu quạ,
Mà vẫn hoài hương, mơ Sắc Vàng.

Nhất Hùng

 

(Bài Họa 2)

NHỚ HƯƠNG!

(Tặng tiểu muội NL)

Gió bấc rét căm phủ vút ngàn,
Mịt mù bông tuyết trắng mơn man.
Tết về xứ khách băng hàn lạnh,
Xuân ở làng tôi nắng ấm chang.
Chim Việt sào Nam chờ Hạ đến,
Ngựa Hồ tê Bắc đợi Đông sang.
Ngắm Mai, mượn chén quỳnh say khướt,
Cho thỏa nhớ Hương, Cúc điểm vàng. *


Dec/31/ Nhâm Dần 2022

 

No comments: