Wednesday, August 18, 2021

BÀI THƠ THÁNG TÁM (NHẤT PHƯƠNG)

 BÀI THƠ THÁNG TÁM

  

Tưởng quên nhưng nhớ vô cùng

Nhớ con ốc nhỏ đùa chung bước đường

Nhớ đêm chuông đổ vô thường

Nhớ nồng dáng Hạ, Đông tuôn lạnh lùng

Nhớ Thu-Phong phụ lá rừng

Nhớ Xuân năm cũ giọt mừng đầy tim

………………………………………………………….

Năm nay tháng Tám bình yên

Nhớ bao tháng Tám đắm chìm chiêm bao

 

Nhất-Phương

 

 


No comments: