Tuesday, August 10, 2021

ĐƯỜNG CÙNG KHÔNG LỐI THOÁT (DAVIS H.)

 

ĐƯỜNG CÙNG KHÔNG LỐI THOÁT

 

THIÊN ĐƯỜNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

XEM HÌNH CẤM CHỬI THỀ

 

Người đàn ông khắc khổ này ra đường chắc không phải để chống đối cái chỉ thị 16, ông cũng không phải vì cần hít thở không khí ngoài phố nên mới ra đường. Nhưng lý do ra đường là gì đi nữa thì chắc cũng bị quy kết vào tội hàng hóa không thiết yếu hay ra đường khi không cần thiết.

Để phải quỳ xuống van xin như thế này thì khả năng anh ấy không còn tiền để đóng phạt. Thường nếu không có tiền sẽ bị giữ giấy tờ xe, giấy tờ tùy thân. Liệu anh ấy có thể kiếm ra tiền sau nhiều tháng dịch bệnh để mà đóng phạt hay không? Có khi cả gia đình anh ấy còn đang bữa đói bữa no qua sự giúp đỡ của MTQ... Nếu có tiền thì không ai phải hạ mình quỳ gối van xin cả, đây có lẽ là đường cùng.

Nếu anh ta tăng tốc độ xe vượt chốt thì có khi lại rơi vào vòng lao lý khi mà kẻ giữ chốt đuổi theo nhưng lạc tay lái mà chết. Còn anh bị ghép cho đủ thứ tội trạng.

Lựa chọn nào đây? Không ra đường mưu sinh thì vợ con chết đói, ra đường mưu sinh thì bị phạt tiền.

Khốn khổ vô cùng, đường cùng không lối thoát.


No comments: