Friday, August 13, 2021

NGUY CƠ ĐẠI DỊCH LÀM ĐỨT GÃY KINH TẾ VIỆT NAM VÀ SỰ THÔNG THƯƠNG VỚI THẾ GIỚI (VOA-GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


Trực tiếp: Câu chuyện Kinh tế với GS-TS Khương Hữu Lộc. Chủ đề ngày hôm nay là “Nguy cơ đại dịch làm đứt gãy kinh tế Việt Nam và sự thông thương với thế giới”.

 

https://www.facebook.com/VOATiengViet/videos/195932795773673

 


No comments: