Saturday, August 21, 2021

RIP: KIẾN TRÚC SƯ PHAN THẾ VINH.

 

Thukỳ vừa nhận được cáo phó từ GĐ của

Nguyễn Thị Nga (Thi Sĩ Ý Nga) báo tin buồn là:

 

Kiến Trúc Sư PHAN THẾ VINH

(Đức Lang Quân của Ý Nga)

Sinh ngày 25 tháng 9 năm 1954 tại Đà Lạt VN.

Đã tạ thế vì bệnh tim, vào lúc 6 giờ sáng,

Ngày thứ Năm 19/08/2021 (ngày 12 tháng 7 năm 2021 Âm lịch)

 

HƯỞNG THỌ 66 TUỔI

 

CVNN và cá nhân Thukỳ thành thật chia buồn cùng Ý Nga và tang quyến.

Nguyện xin hương linh anh PHAN THẾ VINH sớm về cõi vĩnh hằng.

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

CHIM VE NUI NHAN

& Thukỳ


No comments: