Friday, August 20, 2021

Việt Nam lỡ cơ hội đón các hãng rời Trung Quốc; kinh tế TQ còn nhiều triển vọng phát triển (VOA - GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


Câu chuyện Kinh tế với VOA Tiếng Việt. Chủ đề ngày hôm nay là “Việt Nam lỡ cơ hội đón các hãng rời Trung Quốc; kinh tế TQ còn nhiều triển vọng phát triển”. Đại dịch làm nhiều hãng xem xét lại việc chuyển nhà máy từ Trung Quốc sang Việt Nam trong khi các chuyên gia nhận định kinh tế TQ còn nhiều tiềm năng phát triển, có thể đuổi kịp Mỹ trong những năm tới.

 

https://www.facebook.com/VOATiengViet/videos/876880779908826

 


No comments: