Thursday, August 19, 2021

DẤU HIỆU BẠN CẦN TIẾP OXY VÌ COVID (BS. ĐÀNG THIỆN HƯNG)

 Trực tiếp: Hỏi đáp Y học với VOA Tiếng Việt. Chủ đề ngày hôm nay là “Dấu hiệu bạn cần tiếp tế oxy vì COVID”.

 https://www.facebook.com/VOATiengViet/videos/420142789531169No comments: