Wednesday, August 4, 2021

LỜI PHÁT NGUYỆN (THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)

 

LỜI PHÁT NGUYỆN

 

Sài Gòn ơi ! Đêm nay Tôi phát nguyện, xin đổi 10 tuổi thọ của tôi , để Sài Gòn được bình an , cúi xin đất trời chứng giám

Sài Gòn ơi ! người đã bao dung Tôi , đã nuôi dưỡng tôi thành người, mà tôi chưa một lần trả ơn người.

 

Sài Gòn ơi ! Vùng quê Phú Yên , nơi một thời tôi hành đạo , đã thọ ơn người từng viên gạch , từng bao gạo , từng gói mì, dù suốt đời ơn nghĩa ấy vẫn thâm sâu trong tôi.

 

Sài Gòn ơi ! 12 năm ăn học , từng miếng cơm manh áo , người đã cho tôi , chưa một lần suy tính.

 

Sài Gòn ơi ! người đã cho tôi những bình yên , người đã dạy tôi lòng biết ơn và tha thứ.

 

Sài Gòn ơi ! người là bầu sửa mẹ , nuôi cả Việt Nam , mà người chưa hề mặc cả , hơn thua.

 

Sài Gòn ơi ! những con đường , những gốc phố , tôi đi qua : hiền hòa và dung dị.

 

Sài Gòn ơi ! Đêm nay Tôi phát nguyện, xin đổi 10 tuổi thọ của tôi , để Sài Gòn được bình an , cúi xin đất trời chứng giám.

 

Oklahoma July 28.2021

THÍCH NGUYÊN NGUYỆN


No comments: