Wednesday, August 18, 2021

BỮA CƠM KHÔNG CÒN MẸ (BẰNG SƠN)


 Bữa Cơm Không Còn Mẹ


😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

Bữa cơm tối từ nay không còn mẹ
Bát canh đầy pha nước mắt mồ côi
Xa thật rồi lòng như thấy chơi vơi
Con thuyền nhỏ lao chao khi sóng vỗ

Màn đêm xuống tẻ buồn trên căn phố
Mẹ đi rồi tùng bách đứng ngẩn ngơ
Ánh đèn khuya còn đâu bóng ai chờ
Giờ cơm đến bếp nhà sao lạnh trống

Me đi rồi giọt sương sao vẫn đọng
Lệ hôm nào tưởng chừng đã phai phôi
Trên bàn thờ hương khói quyện tường vôi
Màu tang trắng mười năm còn phảng phất

Vắng bóng mẹ Vu Lan buồn cảnh vật
Cơm chay chùa thắm mặn nước mắt con
Cầu ơn trên cho chữ hiếu vun tròn
Dù xa cách vẫn nhớ hoài ơn mẹ

🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣

         Bữa cơm không còn mẹ

                 Bằng Sơn 2020

No comments: