Wednesday, August 11, 2021

VÀNH KHĂN TANG CHO QUÊ HƯƠNG (THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)

 

VÀNH KHĂN TANG CHO QUÊ HƯƠNG

 

Con cài hoa hồng trắng

Trên ngực Mùa Vu Lan

Bóng mẹ trên đại ngàn

Hoàng hôn chiều không nắng

Mẹ ơi ! lòng con lặng

Xin mẹ vành khăn tang

Hướng về cố hương dã

Con khấn nguyện bao lần

Quê mình giờ tang tóc

Nỗi đau thương ngập tràn

Vết hằn chưa vá víu

Giờ phủ lặng màu tang

Mẹ ơi ! dòng người khóc

Hốt hoảng quá nữa khuya

Ngày tàn rồi đêm tới

Mùi tử sinh chực chờ

Vành khăn tang con đội

Một lần cho quê hương

Khói lửa nọ bàng hoàng

Chiều rơi chiều tang tóc

Hoa trắng- con nhớ mẹ

Vành khăn tang - quê hương

Chắp tay con khấn nguyện

Lời kinh vọng đêm trường

 

Oklahoma August 3.2021

THÍCH NGUYÊN NGUYỆN


No comments: