Sunday, August 15, 2021

LỜI RU CỦA MẸ.

 

LỜI RU CỦA MẸ

 

Nhiểu điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước phải thương nhau cùng

Lời ru của Mẹ mến thương

Ngọt hơn lúa sửa quê hương ba miền

 

Nhưng đàn con dại nào yên

Lớn lên sống mải triền miên hận thù

Chiến tranh máu lửa mịt mù

Đạn Nga, bom Mỷ, ngục tù Việt Nam

 

Đàn anh ích kỷ gian tham

Đưa thế hệ trẻ vào vòng thương đau

Tàn phá, chia rẻ, giết nhau

Chỉ làm nô lệ lủ sâu siêu cường

 

Trường sơn uất hận trắng xương

Biển đông gào thét sóng vươn oán hờn

Từ thành thị đến nông thôn

Đạn bay người ngả núi sông thảm sầu

 

Trời buồn trời phải mưa ngâu

Mẹ buồn Mẹ hát đồng dao hòa bình

Năm ngàn năm mải chiến chinh

Tranh dành quyền lợi đoạn tình Anh Em

 

Sa vào bẩy của ngoại nhân

Lủ bán buôn vủ khí của phường dả tâm

Chủ nghỉa nầy nọ gạt dân

Phục vụ quyền lợi bốc tâng nước ngoài

 

Xứ người chỉ thấy đấp xây

Quê hương mình sao mải đọa đày nát tan

Việt nam ơi hởi Việt Nam

Hảy cùng vươn dậy xóa tan hận nầy

 

Dù bầu trời phủ kín mây

Hảy nghe lời của Mẹ gầy xa xôi

Chỉ người Việt thương người Việt mà thôi

Vì cùng xuất xứ từ nôi Tiên Rồng

 

Cùng chung trang sử kiêu hùng

Bao phen bẻ gảy gông cùm ngoại bang

Cần cù bất khuất hiên ngang

Bình nam phạt bắc phá tan xích xiềng

 

Vận nước đôi lúc ngả nghiêng

Bên nhau lèo lái con thuyền quốc gia

Nhớ công lập quốc Tổ Tiên ta

Anh Em ngồi lại việc nhà lo chung

 

Bầu ơi thương lấy bí cùng

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn

Lời ru của Mẹ còn vang

Sao Anh Em mải tương tàn giết nhau ?

 


No comments: