Sunday, August 8, 2021

TIM HIỂU KHÍA CẠNH KINH DOANH CỦA VIỆC CHUYỄN GIAO CÔNG NGHỆ VACCINE COVID-19 GIỮA ARCTURUS VÀ VINGROUP (VOA- GS.TS KHƯƠNG HỮU LỘC)

 Tìm hiểu khía cạnh kinh doanh của việc chuyển giao công nghệ vaccine Covid-19 giữa Arcturus và Vingroup

Trực tiếp: Câu chuyện Kinh tế với GS-TS Khương Hữu Lộc. Chủ đề ngày hôm nay là “Tìm hiểu khía cạnh kinh doanh của việc chuyển giao công nghệ vaccine Covid-19 giữa Arcturus và Vingroup”

 

https://www.facebook.com/VOATiengViet/videos/4013596485416128


No comments: