Monday, August 9, 2021

THẰNG BỜM VÀ CÁI KHẨU TRANG (SONG THU)

 

Thăng bờm và cái khẩu trang

Thơ vui mùa dịch , Song ThuThằng bờm và cái khẩu trang
( Để nhớ một thời làm bạn với khẩu trang chống dịch...)


Thằng Bờm có cái khẩu trang
Bà Nga xin đổi ba nàng mắt xanh
Bờm rằng chẳng thích xanh xanh
Ông Anh xin đổi một anh Beck  tài
Bườm rẳng chả thích anh tài
Gì U xin đổi một bài dân ca
Bườm rằng Bờm ngại xướng ca
Cậu Ý xin đổi một tòa tháp nghiêng
Bườm rằng Bườm khiếp chao chiêng
Chị Na mau mắn:" một xiên cá hồi?"
Bườm rằng chả thấy bồi hồi
Chú Ba hào hứng: "một đồi bạch dương?"
Bờm rằng ngại lắm tuyết sương
Cô Loan đon đả: " một nương chè Đài?"
Bườm rằng chẳng thích giông dài
Ông Trump mới bảo :"cho vài ngàn đô!"
Bườm rằng chả biết tiêu mô
Bác Tập nhấp nháy: "thế lô táo tầu? "
Bườm rằng...ghét nhất...vần ẦU
Bác Phúc chữa... hỏi một câu khẽ khàng:

????????

" Hay là... Bườm thích bác Đam?"
Bờm cười khoái trí, gửi ngàn cái hôn!

 

SONG THU.

No comments: