Wednesday, August 18, 2021

NHỮNG VẦN THƠ CÁM ƠN CỦA ANH ĐỨC HÙNG ...

 


Cảm Ơn Chị Thu Kỳ và Chim Về Núi Nhạn
(Lời cảm ơn Chị Thu Kỳ và Chim Về Núi Nhạn đã đăng bài thơ “Tha Hương Ngày Nhớ Đêm Mong. Chim Về Núi Nhạn Thỏa Lòng Ước Mơ” của Đức Hùng ngày 14/08/2021 trên Đặc San Điện Tử “Chim Về Núi Nhạn” của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Phú Yên, Việt Nam)


Về Núi Nhạn chim bay vượt gió
Mở trang ra! Nhìn 
đó sững sờ
Hình, tin, khảo cứu, văn, thơ. . .
Một trời kiến thức bến bờ bao la!

Xem đến mục đề 
“Tha hương” ấy
Một thoáng thôi đã 
thấy bài thơ!
Trình bày khéo, đẹp như 
Buông dài xinh xắn như  lụa hồng!

Mười bốn khổ thơ 
lồng đất Mẹ
Người Phú Yên tài nghệ siêu quần!
Danh lam, thắng cảnh vô ngần
Địa Linh, Nhân Kiệt tinh 
thần uy nghi!

Xin cảm ơn Thu Kỳ ưu ái
Xếp bài thơ dưới mái Danh Môn
Tấm lòng mong được bảo tồn
Nghiêng mình vinh dự mà hồn thênh thang!

Kính chúc Quý Vị vui mạnh, an khang!


Đức Hùng
Sydney, Úc Châu, 14/08/2021

 


No comments: