Wednesday, August 25, 2021

TƯỞNG NIỆM (NHẤT PHƯƠNG)

 Tưởng Niệm

 

Buổi chiều sân nắng lung linh

Vườn sau nhánh lựu in hình bóng ai

Chưa vào Thu lá đã bay

Chưa chia xa đã tàn phai nỗi lòng


Còn đây nửa đóa hoa hồng

Héo khô nên máu cạn dòng trong tim

Cỏ nhung, êm ngọn tóc mềm

Chim Uyên lỡ đậu chênh vênh lối về


Hiên nhà đằm thắm cơn mê

Hoàng hôn vừa rủ trăng thề trốn đi,

Sương tan, giọt đọng những gì?

mênh mông một khoảng xuân thì dở dang

Cành khô, cây chẳng kịp vàng

Tình khô, héo úa cung đàn nào hay

Hoa đêm nở trộm cuối ngày

Không lời bày tỏ, kìa ai nỡ đành…

……………………………………….

Thôi em cứ đứng một mình

Để xem bóng nắng lung linh sau vườn.

 

Nhất Phương

 


No comments: