Monday, August 23, 2021

RIP: BÀ QUẢ PHỤ NGÔ CÀNG HẠT- NHŨ DANH HÀNG THỊ PHỤNG.

 


CVNN vừa được thầy THÍCH NGUYÊN NGUYỆN 

báo tin buồn:


 

Bà quả phụ NGÔ CÀNG HẠT

Nhũ danh HÀNG THỊ PHỤNG

Pháp danh   NGUYÊN PHẨM

 

Sinh năm 1931 (Tân Mùi) tại Đồng Xuân, Phú Yên, VN.

Tạ thế ngày 13 tháng 8 năm 2021 tại California USA.

 

HƯỞNG THỌ 91 TUỔI

 

CVNN thành thật chia buồn cùng tang quyến, nguyện xin hương linh bác

Hàng Thị Phụng sớm về cõi vĩnh hằng.

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

CHIM VỀ NÚI NHẠN &

Thầy THÍCH NGUYÊN NGUYỆN.

 No comments: