Saturday, August 7, 2021

ĐƯỜNG ĐỜI (NGUYỄN ĐÌNH TRÌNH)

 


ĐƯỜNG ĐỜI

 

Cuộc sống đua chen ở cõi đời

Hành trình cực khổ lắm ai ơi !

Từ khi mở miệng oa oa khóc

Tới lúc xuôi tay mỉm mỉm cười

Thể xác dù rằng đang được ngủ

Tinh thần vẫn mặc chửa cho ngơi

Quanh năm, suốt tháng lo nhiều chuyện

Thoáng chốc đi qua một kiếp người

 

NGUYỄN ĐÌNH TRÌNH


No comments: