Tuesday, August 10, 2021

XIN ĐỔI KIẾP NÀY (NGUYỄN BÍCH NGÂN)

 


XIN ĐỔI KIẾP NÀY

 

Nếu đổi được kiếp này, tôi xin hóa thành cây.

Thử những nhát rìu rạch sâu da thịt.

Trong biển lửa bập-bùng thử sức mình cháy khét,

Thử chịu thói độc-tàn, thử sống kiên trung.

 

Nếu đổi được kiếp này, tôi xin hóa ruộng đồng,

Thử nếm vị thuốc sâu, thử sặc mùi hóa chất.

Thử chịu bão giổng, thử sâu rầy, khô khát,

Thử ngập mặn, triều cường, núi lửa, sóng thần dâng.    

 

Nếu đổi được kiếp này, tôi xin hóa đại dương,

Thử dầu loang hắc nồng, mùi cá trôi hôi thối,

Đau vì kiệt tài nguyên, khổ vì không biết nói,

Thử biết gồng mình, thử quằn quại đứng lên.

 

Nếu đổi được kiếp này, tôi xin làm không khí,

Thử khói bụi ngày đêm, thử ngột ngạt trưa hè,

Thử không còn trong xanh vì lũ người ích kỷ,

Thử tiếng ồn đinh tai, thử cái chết cận kề.

 

Tôi làm gì đây? Khi vẫn kiếp con người!

Tôi nhận về bao nhiêu? Tôi lấy gì trả lại?

Tôi phá hoại những gì? Tôi đã từng hối cải?

Xin đổi được kiếp này...! Trời đất có cho tôi???

     

                            NGUYỄN BÍCH NGÂN

 

 

       MAY I CHANGE THIS LIFE

 

I wish to be a tree, if this human life may change,

To test the axe hack my body deeply at any range;

In the flickering fire sea, taste myself burnt smelling;

Suffer dictatorship; try to live loyal against quelling.

 

If this human life may change, I wish to be a field,

To bear pesticides; choke to reek of chemicals sealed;

Sustain storms, stingers, caterpillars, even drought;

Abide saline flow, floods, volcano, tsunamis that rout.

 

To be an ocean, if this human life may change, I wish

To stand strong oil spread, malodorous drifting fish;

Grieve at exhausted resources, sad I am unable to say;

Make efforts to strain; writhe with pain to rise my way.

 

I wish, if this human life may change, well, to be air

To essay forever smoke, dust; stifling noons to bear;

Challenge stuffy atmosphere caused by selfish gangs;

Brook deafening noises; stay Death that ready hangs.

 

Still being in this human life, what shall I have to do?

How much have I received? How to repay? To who?

What have I destroyed? Repentant have I ever to be?

To change this life!  Will Mother Nature satisfy me?

  

Translation by THANH-THANH


No comments: