Tuesday, August 31, 2021

SÀI GÒN SUỐI LỆ (AN PHÚ)

 

Sài Gòn suối lệ

 

Sài Gòn ơi mùa buồn suối lệ
Lang thang trốn dịch bệnh thân lê
Mong cơm từ thiện ôm bụng đói
Bao giờ bình an khỏe trở về

 

Ai về quê mẹ nhắn dùm ta
Nhân dân chống dịch kẻ không nhà
Cách ly cách biệt xa thần chết
Dịch bệnh tràn lan chẳng có tha

 

Phố xá thênh thang vắng bóng người
Mỏi mắt chờ ăn bát cơm tươi
Con thơ khát sữa kêu gào khóc
Mẹ đói từ lâu mếu máo cười

 

Người chết từ lâu chết lâu rồi
Muốn vào lò thiêu xếp hàng thôi
Khổ mãi đeo đẳng khi còn sống
Muốn thoát trần gian vẫn phải ngồi

 

An Phú

 

No comments: