Friday, January 6, 2023

HUẾ YÊU DẤU (NHÀ VĂN - BÙI BÍCH HÀ/ GIỌNG ĐỌC NỮ SĨ - THÁI LAN)

 

@Myhanchannel Kính Mời Chia sẻ HUẾ YÊU DẤU của nhà văn BÙI BÍCH HÀ & Chương Trình NHẠC TÌNH THẾ GIỚI Số 132 phần 1 & 2 do MỘNG LAN thực hiện.
@myhanchannel Kính Mời chia sẻ HUẾ YÊU DÁU tác giả nhà văn BÙI BÍCH HÀ qua giọng đọc nữ sĩ THAILAN.

 

https://youtu.be/_a88C_OXkX4

@myhanchannel Nhạc Tình Thế Giới số 132 (Part 1) do Mộng Lan thực hiện với kỹ thuật của Luân Trường

 

https://youtu.be/I5yBna3vNGs

@myhanchannel Nhạc Tình Thế Giới số 132 (Part 2) Mộng Lan thực hiện với kỹ thuật của Luân Trường

 https://youtu.be/hSm0AFov9is

@Myhanchannel Kính Mời Chia sẻ HUẾ YÊU DẤU & CT NHẠC TÌNH THẾ GIỚI Số 132

 https://botayvk.com/myhanchannel-kin…-the-gioi-so-132/ 

 

https://myhan2021.blogspot.com/2023/01/myhanchannel-kinh-moi-chia-se-hue-yeu.html

 

https://hangoc2020.blogspot.com/2023/01/myhanchannel-kinh-moi-chia-se-hue-yeu.html

@MYHANCHANNEL
Follow for Youtube Music @myhanchannel
https://www.youtube.com/@myhanchannel
https://www.facebook.com/1sachile


No comments: