Thursday, January 5, 2023

NGƯỜI NGHỆ SĨ (HÀN THIÊN LƯƠNG)

 


Người Nghệ Sĩ

 

Sông núi hữu tình gợi ý thơ

Hỡi người nghệ sĩ ta mong chờ

Hãy đem thơ ý vào cung nhạc

Cho cõi con người tỉnh giấc mơ!

 

Người hỡi trần gian đang thiếp ngủ

Bồng bềnh mộng mị chốn phù vân

Xôn xao ảo giác đời phong vũ

“ Văn hóa văn chương đã lạc vần “

 

Ta thích vần thơ lồng ý nhạc

Trải hồn nghệ sĩ khắp nhân gian

Giọng ngâm lan tỏa hồn sông núi

Tiếng hát nghìn thu rực ánh vàng!

 

Có những bài thơ lộng mảnh đời:

-Mắt buồn tiếng khóc trẻ mồ côi

-Chiều quê mẹ đứng sầu bên cửa

Ngóng đợi tin con nghẹn cả lời !

 

Có những bài ca dậy núi sông

Người nghe hồn nước rộn trong lòng

Xả thân máu thắm tươi bờ cõi

Vạn thuở lưu danh đẹp giống dòng!

 

Trời cho nghệ sĩ nét tài hoa

Thơ nhạc nghìn thu chẳng xóa nhòa

Tiếng hát cảm lòng bao thế hệ

Sắc màu tô vẽ cõi bao la!

 

Tâm hồn nghệ sĩ theo sông núi

Chấp cánh bay xa đến cuối trời

Chăng đếm thời gian không biết tuổi

Tình yêu trải rộng khắp nơi nơi !

 

1- 2023

Hàn Thiên Lương

No comments: