Sunday, July 26, 2020

ĐÀN BÀ XẾP CHỮ (ĐẶNG TƯỜNG VI)Đàn bà xếp chữ

 

Đêm đêm mang chữ ra phơi 
Giấc buồn không ngủ à ơi giấc buồn 
Đàn bà dặm mỏi mười phương 
Tàn thu gió lạnh hứng sương làm quà

 

Đêm đêm mang chữ kết hoa 
Đàn bà yêu chữ khói lòa xòa buông 
Nhạt môi bởi mảnh tình suông
Nhạt lòng bởi khúc nghê thường mờ phiên

 

Lá sương tan hợp bởi duyên 
Em anh tan hợp bởi tiền định chăng 
Úa chiều buồn xuýt xoa giăng 
Bèo trôi con nước anh đằng đẳng xa

 

Đàn bà xếp chữ nở hoa 
Đàn bà đưa tiễn mùa qua cạn mùa 
Đàn bà đi sớm về trưa 
Đàn bà phơi chữ gió đưa đàn bà

 

Dịu dàng cơn rét mùa qua 
Dịu dàng con chữ úa ta dịu dàng 
Đêm đêm phơi chữ thẳng hàng
Đàn bà xếp chữ dịu dàng đêm đêm.

 

Đặng Tường Vy


No comments: