Thursday, July 16, 2020

ƠI, TUY HOÀ (BÁCH MỊ)Ơi, Tuy Hòa

 

Những chiến sĩ về qua hành lang vắng
Phượng cuối xuân đổ bóng mát mùa hè
Ve bóc những thanh âm sần sùi vào gành đá
Tháng năm xanh gửi lại Vũng Rô
Người đứng nghe những cung đường nước chảy
Rễ phong ba lần bám vịnh che xanh
Tiếng của đá nâng mùa trên lá rụng
Tiếng xa xưa tha thiết gọi bãi bờ
Người chiến sĩ cất quân hàm trong ngực
Bước thanh niên thăm lại một cung đường
Buổi phơi phới đi bằng hồn thi sĩ
Thời yên bình cá quẫy nước Ô Loan

 

Ai bảo ngày qua là hết một ngày
Ai bảo sông trôi ai chờ biển lặng
Đội nắng trên đầu dầm mưa nên tuổi
Thuở xanh xưa ngày lại
Đá Bia còn
Nơi người đứng đây ngày chồng nên thế kỷ
Sông giữ mênh mông cho trời
Biển rộng
Nắng đổ trên vai nắng ngầu trong mắt
Nắng rát ruột gan nắng rang chân đất
Nắng dắt người xưa ấm tay đồng đội
Nắng dội cơn mơ những ngày chiến đấu

 

Tóc bạc da nâu
Nắng nhận ra mình
Những hành lang đá nổi Phú và Yên
Những hơi thở đã xanh vào cây cỏ
Những đôi mươi trổ vàng bên Tháp Nhạn
Một đồi Thơm bén nhiều đồi thơm nữa
Vạn thanh xuân thổi mát dịu
Tuy Hòa.

 

Bách Mị


No comments: