Wednesday, July 22, 2020

SỰ KHÁC NHAU GIỮA VỢ VÀ BỒ (ST)


Sự khác nhau giữa vợ và bồ


Bồ là phở nóng tuyệt vời.

Vợ là cơm nguội đáy nồi hẩm hiu.

Bồ là nơi tỏ lời yêu.

Vợ là nơi trút bao nhiêu bực mình.


Bồ là rượu ngọt trong bình.

Vợ là nước ở ao đình nhạt pheo,

Nhìn bồ đôi mắt trong veo

Trông vợ đôi mắt trong veo gườm gườm,


Bồ tiêu thì chẳng tiếc tiền

Vợ tiêu một cắc thì liền kêu hoang

Bồ dỗi thì phải xuống thang

Vợ giận bị mắng, bị phang thêm liền


Một khi túi hãy còn tiền

Thì bồ thắm thiết kề liền bên anh

Một mai hết sạch sành sanh

Bồ đi, vợ lại đón anh về nhà


Bồ là lều, vợ là nhà

Gió lớn, lều sụp, mái nhà còn kia

Vợ là cơm nguội của ta

Nhưng là đặc sản của mấy thằng cha láng giềng


No comments: