Friday, July 24, 2020

"CÂU CHUYỆN KINH TẾ" ĐÀI VOA VỚI GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC (MỸ ĐỐI TÁC NGÀY CÀNG QUAN TRỌNG VỚI VN ĐỂ CÂN BẰNG TQ)Mỹ, đối tác ngày càng quan trọng của Việt Nam để cân bằng Trung Quốc?

Xin bấm vào web chữ đỏ để nghe cuộc phỏng vấn đài VOA với

GS>TS. KHƯƠNG HỮU LỘC:

https://www.facebook.com/VOATiengViet/videos/702290710348304

VOA Tiếng Việt

Trực tiếp: Câu chuyện Kinh tế với GS- TS Khương Hữu Lộc. Chủ đề hôm nay là “Mỹ, đối tác ngày càng quan trọng của Việt Nam để cân bằng Trung Quốc?”. Sau 25 năm làm ăn buôn bán, Mỹ và Việt Nam phải chăng đang trở thành đối tác ngày càng quan trọng của nhau và điều này có ý nghĩa gì trước sức ảnh hưởng về kinh tế của Trung Quốc ở Việt Nam hiện nay? https://www.facebook.com/VOATiengViet/videos/702290710348304 https://www.facebook.com/watch/live/?v=702290710348304&ref=search

 


No comments: