Wednesday, July 15, 2020

MỸ CẮT ĐƯỜNG LƯỠI BÒ TRUNG CỘNG TẠI BIỂN ĐÔNG (HOÀI AN -YouTube)
Lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ “CẮT” đường lưỡi bò Trung Cộng tại Biển Đông

https://www.youtube.com/watch?v=PC_ILT_mfSE


No comments: