Thursday, July 16, 2020

SỢ VỢ ĐƯỢC LỢI GÌ?

Phụ nữ … nước ngoài … lên mặt trăng!?,

Vợ anh … vất vả ... chạy lăng xăng,

Tay … đút con ăn, tay … xới cháo,

Chớ có … tào lao … anh ... thấy chăng?!

 

Anh năng ... đọc báo, … chẳng siêng ... làm,

Không chịu … cộng khổ … thích … đồng cam,

Đông … tây … kim … cổ … tha hồ … tám,

Có chồng ... như thế … đố ai ... ham?!Sợ Vợ được lợi gì?
Lợi thứ nhất:


Tôi đây thích sợ vợ nhà ,

Thì đâu có sợ mọi người cười chê

Vợ tui tui sợ kê tui

Miễn tui không sợ vợ ai được rùi

Người xưa thường bảo với tui

Vợ mày mày sợ thế là mày khôn

Chớ không mày đã không còn

Công ơn vợ dưỡng nên mày hôm này

Là người phải biết nghỉ dài

Mai sao già yếu vẫn còn vợ nuôi ...

Sợ vợ, đôi chữ nghe thanh

Thời nay sợ vợ, mới danh... anh hùng

Người ta cứ bảo tui khùng

Đường đường quân tử, nhưng chùn hồng nhan

Thời nay sợ vợ mới sang

Chớ hong sợ vợ, có màn ra hiên ....


No comments: