Friday, July 17, 2020

"CÂU CHUYỆN KINH TẾ" ĐÀI VOA VỚI GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC (JULY 17/2020)


Covid-19 tàn phá kinh tế Việt Nam như thế nào?

Trực tiếp: Câu chuyện Kinh tế với GS-TS Khương Hữu Lộc. Chủ đề ngày hôm nay là “Covid-19 tàn phá kinh tế Việt Nam như thế nào?”. Thị trường thu hẹp, doanh nghiệp phá sản, hàng chục triệu người bị mất việc, giảm giờ làm - nền kinh tế Việt Nam làm thế nào chống chọi được những tác động tiêu cực của dịch Covid-19?

Xin bấm vào web để nghe “câu chuyện kinh tế” đài VOA với GS> TS. July 17/2020

https://www.facebook.com/VOATiengViet/videos/293565441844008

https://www.facebook.com/watch/live/?v=293565441844008&ref=searchNo comments: