Thursday, July 30, 2020

MẮT NAI (NGUYỄN DUY TẨM)

MẮT NAI

 

Miền Trung mình có hai đèo đáng nhớ

Hải Vân chạm trời Đèo Cả cực đông

Miền Trung hai nhịp cầu để nhớ

Đà Rằng rộng dài Hiền Lương nghẹn chờ mong

 

Miền Trung hút xa bờ biển mặn

Cát trắng nơi nào cũng ghì níu bước chân

Miền Trung cây phong ba bén rễ

Thách thức bão giông cho nương rẫy nẩy mầm

 

Miền Trung mưa dầm nắng lửa

Nhủ lòng người gian khó đợi chờ nhau

Ai về Sông Hương lắng câu hò Huế

Áo tím O tê - nước mắt qua cầu

Chưa đi hết mộ bia thành quách

Phong rêu nào quấn chặt trái tim đau

 

Lạ một điều sông Miền Trung dẫu ngắn

Nhưng trong xanh như một dĩa cau trầu

Một mai cuối nẻo địa cầu

Vẫn hằng thương nhớ cái màu mắt nai

 

NGUYỄN DUY TẨM


No comments: