Sunday, July 19, 2020

THÁNG TƯ (TUYẾT TÂM)


THÁNG TƯ

 

Tháng tư đến lại tháng tư như cũ

Những mùa đỏ lửa cứ gọi tên

Bốn lăm năm...gần nửa thế kỷ tròn

Trời đất như đứng yên đau đớn

Đại dịch nào cũng ly tán oán hờn

Đêm dài ngóng đợi mặt trời lên

Mong tin gần..chờ đón tin xa

Người thân bạn bè có an lành mạnh khoẻ

Tin lành hay giữ của tháng tư não nể

Đất trời loan tím nhuộm tái tê

Hởi tháng tư của phượng hồng hoa nở

Tháng tư nào cũng mang nặng nợ

Kiếp con người một kiếp nhân sinh

Sống trong khắc khoải chẳng yên bình

Tháng tư nhắc nhở cho mình nhớ

Bao đau thương con tim tan vỡ

Đẫm lệ sầu đêm đến tận bình minh

 

Tuyết Tâm


No comments: