Tuesday, July 21, 2020

THĂM HỎI BẠN (THANH THANH - SƯƠNG LAM -DỊCH)THĂM  HỎI BẠN

Thơ TIẾNG ANH của THANH THANH

SƯƠNG LAM  dịch sang  TIẾNG VIỆT

 

Thăm hỏi bạn biết rằng người còn đó,

Nỗi mừng vui tràn ngập cõi lòng tôi.

Cuộc đời này bao sóng gió nổi trôi,

Vui được biết bạn bình an vui sống.

x

Kiếp nhân sinh là sinh tử, tử sinh

Quý nhau chăng chỉ ở một chữ tình.

Tình cha mẹ, tình vợ chồng, bè bạn,

Tình cảm ấy ta không treo giá bán

Khi con tim không đơn vị đo lường,

Bàn cân nào cân được chữ yêu thương.

Thế mới biết thương yêu là vô giá!

x

Cuộc đời dẫu đảo điên, nhiều  dối trá

Nếu chúng ta thật sự mến thương nhau

Thì tiếc chi một lời nói câu chào

Hãy trao gửi, sưởi ấm tình nhân thế

Có hơn không dù biết rằng chậm trễ

Vì con người ai cũng thích yêu thương,

Được thương người và cũng được người thương.

Hãy bày tỏ yêu thương dù có chậm.

x

Bạn còn đó! Tôi còn đây! Mừng lắm!

Vì chúng ta còn cơ hội gặp nhau

Để trao nhau lời nói với câu chào

Đầy thân ái, đầy yêu thương, quý mến.

Chuyện dĩ vãng, chuyện tương lai sắp đến

Hãy quên đi, xin nhớ hiện tại thôi

Nếu tâm bình trí lạc! Thế đủ rồi!

Người còn đó! Tôi còn đây! Phúc lắm!

o0o

 

(Inquiring after friends)

 

Inquiring after each friend to know that he/she

Is still there, my mind is inundated with glee,

While this life is full of wind and waves,

The underworld is like day-dream, moonshine,

Friends to be still alive is my wish to satisfy.

 

Human bondage is to live and die, live then die.

Thus the most mutually precious thing is love.

Love of parents,spouses, friends, all is above.

That affection is not, never listed for sale

Since our heart has neither measure nor scale

So love is priceless, its worth none can say.

 

In spite of anything on earth, shifly delusive

If we truly like one another, being unobtrusive

Then why do we regret a greeting, a salutation?

Let us give, confer to warm our human relation?

We'd rather do it late than never, not to wait,

For affection everybody does want and need

To love and to be loved by other people indeed

:Let us express our sentiment although be lated.

 

You are still there! I am still here! Well elated!

Because we still have opportunities to meet,

To converse, to congratulate, to wish, to greet,

In full consideration, interest, cordiality, care

For the past and for now not any future affairs!

F.orget it all! Let us only think of the present

If our mind is quiet, soul easy and life pleasant

You are there! I am here! So, that is happiness!

 

o0o

 


No comments: