Tuesday, July 28, 2020

TUỔI VÀNG MUÀ DỊCH (Y CHÂU)Tuổi vàng mùa dịch

 

Có phải nay ta đã già
Không ra đầu ngõ, la cà đó đây
Ráng chiều, gió nhẹ hây hây
Mờ mờ nhân ảnh, chân mây cuối trời.

 

Rào ngăn, cửa chắn hết rồi
Hết lui, lại tới ngày rồi đến đêm
Đêm về trăn trở chẳng yên
Vũ Hán len lỏi, bệnh truyền lây lan.

 

Vượt mây lướt gió, dặm ngàn
Bốn phương, tám hướng tràn lan chẳng chừa
Giàu sang, nghèo khó đều ưa
Già thời lấn lướt, trẻ thừa sức ngăn.

 

Trẻ thời tráng kiện hiên ngang
Tuổi vàng bệnh tật, vô vàn hiểm nguy
Giữ nhà không được bỏ đi
Thương con nhớ cháu, cần gì có “phone”

 

“Facetime,” cười nói nổ giòn
Kính râm che giấu, lối mòn chân chim
Trăm năm trần thế, nằm im
Thất thập cổ lai… kiếm tìm ở đâu!

 

Trải qua một cuộc bể dâu
“Sợi dây kinh nghiệm,” ở đâu, ngắn dài
Hậu sinh khả úy, hữu tài
Ngăn ngừa bệnh dịch, chuyện dài đừng lo.

 

Y Châu

 


No comments: