Tuesday, August 3, 2021

CẦU NGUYỆN CHO SÀI GÒN (NHẤT HÙNG) &HƯƠNG MUỘN (TRANG CHÂU)

 

Cầu Nguyện Cho Sài Gòn 

 

Sài Gòn nguy quá mấy tuần rồi 

Dịch bệnh lan tràn dập tả tơi 

Cả vạn sinh linh đang khốn khó 

Hàng ngàn nhân mạng đã lìa đời

Tai qua yên ổn thầm cầu Phật

Nạn khỏi bình an nhẩm lạy Trời 

Xin cứu độ đồng hương bạn hữu 

Và trong ấy có cả em tôi 

 

Nhất Hùng 

Hè 2021

*********************

Thơ Trang Châu

HƯƠNG MUỘN

 

Một chiều hanh nắng, heo may gió

Thu, lá vàng phai úa ngõ sân

Hai người, hai hướng trời xa lại

Ngồi bên nhau nghe lòng bâng khuâng

 

Ta uống đau, người cũng nếm sầu

Muối đời cùng mặn cả môi nhau

Sao không góp hết buồn chung lại

Làm gói ân tình thương mến trao?

 

Người lỡ yêu, ta lỡ dại khờ

Quá nửa đời tình bỗng bơ vơ

Gặp nhau nào biết duyên hay mộng

Xin gởi vào thơ một chút mơ

No comments: