Sunday, August 1, 2021

VĨ NHÂN (THA HƯƠNG)

 


              VĨ NHÂN

 
Bảy Lăm cộng chiếm miền Nam
Ông bà trốn chạy, xin làm nạn nhân
Mở tay, nước Mỹ ân cần
Giúp cho cơ hội tẩy trần thành tiên
Bây giờ cái bị đầy tiền
Ngồi chê Mỹ tệ, Mỹ điên, Mỹ hèn
Tự do ông lấn, bà chen
Thành ra "quá độ", lạy khen cộng Tàu
Chạy theo gian ác ma đầu
Cắn tay người thuở biển dâu nương nhờ
Này ông, lỡ Mỹ đỏ cờ
Cộng Tàu chế ngự cõi bờ, làm vua
Mừng ông bà nhé, Mỹ Thua
Ông bà cũng được Thắng Hùa, đúng không ?!
Bấy giờ hết lối Tây - Đông
Chỉ còn một ngõ đại đồng, vui thay ...
Tự do hạnh phúc mây bay
Cõi đời từ đấy sẽ đầy đau thương
Ông bà còn chỉ một đường
Vâng theo lệnh Chệt, học gương cộng Tàu
Không còn đường chạy nữa đâu
Cháu con nhục nhã cúi đầu, sướng không?

Hỏi còn vỗ ngực, xưng hùng
Và còn chửi Mỹ là khùng, là ngây ???

Đầu thì bã đậu chứa đầy
Nằm mơ, cứ tưởng mình đây thày đờị..
Chửi Trump ngôn ngữ thật tồi
Như ma qủy nhập, như ngươi mất gà!


        Thật là tội nghiệp ông bà !!!
        Bình vôi mà tưởng mình là Vĩ Nhân !

 

                           Tha Hương


No comments: