Tuesday, April 19, 2022

ĐÂU NGÀY VỀ.

 


Đâu Ngày Về!


 Đời người chóng vánh tựa chiêm bao

Đợt sóng thuyền nhân đã bạc đầu

Người lên nội ngọai, người thành cố

Kẻ về cát bụi, ôi còn đâu! 


Bốn bảy năm biệt xứ xa nhà

Mà tưởng chừng đâu mới hôm qua

Thấy như trước mắt ngày thất thủ

Chẳng dè một thế hệ đã qua


Từ “giải phóng”nước mất nhà tan

Mệnh người theo mệnh nước điêu tàn

Ai khanh ai tướng, ai thầy thợ

Cũng đều chung số phận nghiệt oan


Từ bảy lăm rả ngũ tan hàng

Ngậm ngùi hưng phế ôi Việt Nam!

Uổng oan máu đào bao danh tướng

Và vạn ngàn chiến sĩ vô danh


Bốn  bảy năm lây lất tháng ngày

Kiếp lưu vong còn lại những ai

Bao tâm huyết cậy nhờ bọn trẻ

Lớp già đành mai một xuôi tayTôi vẫn hằng mơ một ngày về

Bốn bảy năm mòn mỏi lê thê

Đến nay mới biết rằng không thể

Tuổi đời chồng chất đất gần kềNo comments: