Friday, April 15, 2022

SANTA ANA NHẬN ĐƠN XIN "HOUSING" TỪ NGÀY 2 ĐẾN 31 THÁNG NĂM (ĐG)

 

Santa Ana nhận đơn xin ‘housing’ từ ngày 2 đến 31 Tháng Năm

April 13, 2022

 

SANTA ANA, California (NV) – Bắt đầu từ ngày 2 đến hết ngày 31 Tháng Năm, Cơ Quan Quản Lý Nhà Ở Santa Ana (Santa Ana Authority) nhận đơn xin “housing” từ những người có thu nhập thấp, người già hay người tàn tật.

 

Chỉ nhận đơn trực tuyến tại www.santa-ana.org/housing.

 

Santa Ana nhận đơn từ ngày 2 đến 31 Tháng Năm, 2022. (Hình: City of Santa Ana)

 

Đây là do chương trình “Houing Choice Voucher Program” của Cơ Quan Quản Lý Nhà Ở Santa Ana.

Ưu tiên cho cựu chiến binh và những người sinh sống và làm việc tại Santa Ana.

 

Mức thu nhập hằng năm

-1 người: $47,100

-2 người: $53,800

-3 người: $60,550

-4 người: $67,250

-5 người: $72,650

-6 người: $78,050

-7 người: $83,400

-8 người: $88,800

 

“Housing Choice Voucher Program” là gì?

“Housing Choice Voucher Program” (Section B) là chương trình lớn nhất của chính phủ liên bang nhằm hỗ trợ các gia đình có mức thu nhập thấp, người già và người tàn tật đủ khả năng mua nhà ở lành mạnh và an toàn trên thị trường tư nhân.

 

Hỗ trợ nhà ở được cung cấp cho gia đình hoặc cá nhân; và những người tham gia có thể tự tìm nhà ở cho mình.

Cơ Quan Quản Lý Nhà Ở Santa Ana nhận được quỹ liên bang từ Bộ Gia Cư và Phát Triển Đô Thị Hoa Kỳ để quản lý “Choice Voucher Program.”

Liên lạc Cơ Quan Quản Lý Nhà Ở Santa Santa Ana

Tại trang web www.santa-ana.org/departments/housing-authority

Email: SAHAWaitinglist@santa-ana.org

Để theo dõi tình trạng hay coi lại đơn xin, vào website: www.assistancecheck.com

 

Cơ Quan Quản Lý Nhà Ở Santa Ana (Santa Ana Housing Authority), Building 20 tại 20 Civic Center Plaza #200, Santa Ana, CA 92701. 

 

(ĐG)

No comments: