Wednesday, April 6, 2022

NGÃ RẼ (NHẤT PHƯƠNG)

 


  Ngã Rẽ

 

Xe ngập ngừng nơi ngã rẽ đường

Bóng đời chen chút bóng tà dương

Cùng khoe xiêm áo, khoe nhan sắc

Che dấu tàn phai bằng phấn hương.

 

Chuyến hoàng hôn khẳm khoang đài các

Quá khứ mòn hao dáng vẽ người

Chớp mắt, cỏ hoang trườn lối mộng

Nửa khoang sầu rụng, bụi trần phơi.

 

Phù dung chớm nở ven thềm mới

Bọt biển ngàn năm cũng ngậm ngùi

Hoa nương lọn sóng khoe tình sử

Tang điền hóa kiếp biến trùng khơi.

 

Bước thêm mấy bước vào vô tận

Hoang tàn, năm tháng vẫn thơ ngây

Bến Trúc nguyên xanh màu lá Trúc

Ta vẫn còn nhau ở chốn này.

 

Dừng lại bên cầu thương dĩ vãng

Ngã rẽ chiều nay sao lắm người

Cùng khoe xiêm áo khoe nhan sắc

Che dấu tàn phai bằng cuộc vui.

 

Xe lăn chuyển bến vào đêm tối

Ngã rẽ về đâu ở cuối đường?

Dấu vết cuộc đời, xao xuyến lạ

Tận cùng Thiên Kỷ, mộng như sương.

 

Nhất-Phương

No comments: