Wednesday, April 27, 2022

MẤY VẦN THƠ THÁNG TƯ CỦA TUỆ NGA

 

Mấy Vần Thơ Tháng Tư Của Tuệ Nga

 

KHOANG ĐẦY

Cách nửa bán cầu đất nước tôi

Đường về sương tuyết cách ngăn rồi

Con thuyền ngược gió neo bờ lạ !

Chất một khoang đầy ... thương nhớ ơi ...

Tuệ Nga

GIẤC ẢO

Canh trường tịch mịch nghe hoang sơ

Giấc Ảo, Thuyền Trăng, mấy kẻ chờ

Có thấy sóng xô ngoài biển động

Hay hồn luân lạc phím trùng tơ ...

Tuệ Nga

BƯỚC LỮ HOÀI

Đỉnh trời có vọng tiếng thơ ai

Mây trắng mênh mang bước lữ hoài !

Gửi gió đôi vần cho đất cũ

Hoang vu xứ lạ ... Sóng trùng khơi ...

Tuệ Nga

ĐƯỜNG NÀO HOA NẮNG

Từ vùng đất mới hoa lên

Lữ hành ơi, tiếng gọi miền quê xa

Cái ta, phải đã nhạt nhòa

Cái ta, thao thức ... cái ta lưu đầy !

Trời đây, đất vẫn nguyên đây,

Gửi thơ ẩn ức thu gầy triền miên

Từ vùng đất mới Hoa lên

Cánh Hoa Không Tưởng, bên triền suy tư ...

Lối nào bến Thực bờ Hư !

Đường nào hoa nắng, cho thơ không sầu,

Thơ nào ngát ý nguyện cầu

Tôi xin ngọn lửa đốt sầu thế gian ...

Một dòng sông trắng mênh mang

Sông ơi, trôi hết bàng hoàng biển dâu

Đến từ đâu ? Sẽ về đâu ?

Phải như lời gió nhiệm mầu hư vô !

Vòng đời ôm trọn vòng thơ ...

Ngân Hà một giải lững lờ trăng soi

Bước xuân, chiều quạnh u hoài,

Ta đi giữa Nắng ! Ngậm ngùi gọi ta !

Trời mênh mông ! Đất bao la !

Hỡi ta ! Hạt bụi trong sa mạc buồn,

Gió phương nào, gió Trầm Hương

Cho ta hạt bụi lên đường gió ơi !

Mặc đời bão táp lửa sôi

Xin làm hạt bụi trên đồi An Nhiên

Từ vùng đất mới hoa lên

Đóa hoa Không Tưởng ! Giữa miền Tịnh Thanh ...

Tuệ Nga

 

No comments: