Tuesday, April 26, 2022

NGA ĐỐI MẶT VỠ NỢ QUỐC TẾ (VOA- GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


Nga đối mặt vỡ nợ quốc tế: hậu quả và lối thoát nào cho ông Putin?

 

Trực tiếp: Câu chuyện Kinh tế với GS-TS Khương Hữu Lộc. Chủ đề ngày hôm nay là “Nga đối mặt vỡ nợ quốc tế: hậu quả và lối thoát nào cho ông Putin?”. Với dự trữ ngoại tệ các ngân hàng Mỹ và châu Âu bị đóng băng, Nga đối mặt khả năng vỡ nợ khi không thể thanh toán trái phiếu quốc tế đến hạn. Liệu còn cửa nào để Nga xoay sở để không bị vỡ nợ? Và nếu vỡ nợ, điều này sẽ có hậu quả thế nào đối với kinh tế Nga?

 

https://www.facebook.com/VOATiengViet/videos/3167852356833806


No comments: