Monday, April 25, 2022

THÁNG TƯ NHỚ LẠI (MAC PHI HOANG)

 

THÁNG TƯ NHỚ LẠI.

 

Tháng tư nhớ lại ngậm ngùi

Non sông gấm vóc đã vùi bùn nhơ

Trong tim còn một Lá Cờ

Chắt chiu gìn giữ đợi giờ phục hưng.

Tháng tư nhớ lại rưng rưng

Chân xiềng tay xích núi rừng thâm u

Thân mang một kiếp tử tù

Ngày về thăm thẳm mịt mù trời mây.

Tháng tư nhớ lại thương đầy

Bao nhiêu chiến hữu vóc gầy xương khô

Người đi không một nấm mồ

Kẻ ở vất vưởng trên bờ tử sinh.

Tháng tư nhớ lại giật mình

Bốn mươi năm lẻ chiến chinh qua rồi

Quê hương còn khóc cuối trời

Lá Cờ Phục Quốc vẫn đời lưu vong.

Mac Phi Hoang.

 

No comments: