Sunday, April 17, 2022

RIP: BÀ TRẦN NGỌC LÊ (PHU NHÂN CỦA CỐ ĐẠI TÁ HẢI QUÂN KHƯƠNG HỮU BÁ)

 

OBITUARY

Thukỳ nhận được tin trễ

Thân mẫu của GS. TS. KHƯƠNG HỮU LỘC

 

BÀ: TRẦN NGỌC LÊ

Pháp danh: NGUYÊN LỢI

(Phu nhân của cố Đại Tá Hải Quân KHƯƠNG HỮU BÁ)

Sinh ngày 2 Tháng 5 năm 1935 tại  Vĩnh Long VN

Tạ thế ngày 1 tháng 4 năm 2022 tại Fort Worth, Texas, USA

HƯỞNG THỌ 88 TUỔI

Thukỳ & CVNN thành thật chia buồn cùng GS. TS. Khương Hữu Lộc và tang quyến.  Nguyễn xin hương linh bác sớm về cõi vĩnh hằng.

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.


No comments: