Wednesday, April 13, 2022

CUỐI ĐƯỜNG (NHẤT PHƯƠNG)

 


CUỐI ĐƯỜNG

 

Đi qua đồi cỏ dại

Loang loáng ánh chiều tà

Trăm năm mình vẫn đợi

Ngày lại thêm ngày qua.

 

Chân đi lòng ở lại

Triền mi nghiêng sau đèo

Cuối đường con dốc nhỏ

Đổ về phương nào xa?

 

Lênh đênh thuyền rời bến

Bèo bọt trôi theo dòng

Xuôi khoang thuyền sóng vỗ

Cho lòng thêm rối lòng.

  

Khung trời xưa đã khuất

Ánh mắt ngời dõi tìm

Đêm đen và phép lạ

Soi thấu ngàn con tim.

 

Sóng dâng lòng trùng xuống

Gió thét đời hao mòn

Hoa tàn trôi theo sóng

Qua đi bao muộn phiền.

 

Muộn phiền thôi đã dứt

Mộng ước tàn cuộc cờ

Cuối đường con dốc cũ

Dập vùi ngàn giấc mơ.

 

Nhất-Phương 1989

 


No comments: