Saturday, April 16, 2022

TÌNH CHÚA VÌ CON (BẰNG SƠN)

   


                                               

 Tình Chúa vì con


Con lạc lối bao năm dài tội lỗi
Bước chân hoang mơ ước được quay về
Sống bên Ngài luôn dìu dắt chở che
Ơn cứu rỗi lòng thành tâm sám hối

Đường Chúa chọn theo ý Cha dẫn lối
Chịu khổ hình trên thập giá vì ta
Vạn đòn roi máu đẫm ướt thịt da
Đồi núi Sọ chứng nhân ngày cứu thế

Màu nhiệm thánh uy nghi trên bàn lễ
Mình máu Ngài là sự sống toàn năng
Ai tin Thầy thì giữ vẹn điều răn
Và chúc phúc kẻ tin điều không thấy

Tình yêu Chúa ôi bao la biết mấy
Núi nào đo biển nào chứa cho đầy
Suốt đời này con đền đáp sao đây ?
Đành khẩn nguyện ngàn lần xin xá tội

Bằng Sơn

No comments: