Tuesday, April 26, 2022

CÁO PHÓ CỦA GĐ ANH HỒ XUÂN DANH (STEVEN HO)

 


Vô cùng thương tiếc

CHSPY anh:

HỒ XUÂN DANH

     (STEVEN HỒ)

- Sanh ngày: 6 Tháng: 4 Năm 1956

Tại Hòa Đa, An Mỹ, Tuy An tỉnh Phú Yên.

- Tạ Thế ngày 22 Tháng 4 Năm 2022 lúc 2:44 pm

Tại bệnh viện Legacy Mount Hood Medical Center:

PORTLAND,

OREGON, USA


NGÀY AN TÁNG :

- LỄ PHÁT TANG ,CẦU SIÊU và THĂM VIẾNG

Vào lúc 11:00 AM - 14:00 PM


- LỄ DI QUAN:

14:00PM - 15:00PM

Vào Thứ Sáu Ngày 29 Tháng 4 Năm 2022


Tại nhà Quàn:

Finley Sunset Hills

6801 SW Sunset Hwy

Portland, OR 97225


TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO:

- Anh: Hồ Xuân Công

- chị đâu: Ca Ngọc An

- Vợ: Nguyễn Thi Ân

Cùng các con:

* Michael Hồ

* Con Dâu Diana Hồ

* Leonard Hồ

* John Hồ

* Kathy Hồ


https://www.dignitymemorial.com/obituaries/portland-or/steven-ho-10723526No comments: