Saturday, April 9, 2022

NỖI BUỒN VỌNG PHU (TRẦN QUỐC BẢO)

 

NỖI BUỒN VỌNG PHU !     

                                    Thơ Trần Quốc Bảo

 

 

                    --o--

 

(1) - Vọng Phu Việt !

      Hòn Vọng Phu - Đồng Đăng (Lạng Sơn, Bắc Việt)

 

Đồng Đăng, có đỉnh Vọng Phu, 

Có nàng Tô Thị, ngàn thu… ngóng chồng (*)

Giặc vào tàn phá núi sông,

Chồng đi diệt giặc, mãi không trở về.

 

Để người chinh phụ não nề.

Bồng con đứng giữa bốn bề núi non.

Nắng mưa, nhưng dạ chẳng mòn!

Hóa thành Tượng đá … Ấy, Hòn Vọng Phu !!!

 

                      --@--

 

(2) - Vọng Phu Ukraine !

 

       Hòn Vọng Phu - Ukraine (hình minh họa)

 

Uraine nay bị quân thù,

Xâm lăng bờ cõi, mịt mù chiến chinh!

Từng đoàn trai trẻ hi sinh,

Xông ra tiền tuyến, giữ gìn non sông!

 

Biết bao chinh phụ… chờ chồng,

Biết bao chiến sĩ… đi không trở về!

! … ! …

Ukraine hỡi !... Ukraine hề !...

Có bao nhiêu Tượng… não nề… Vọng Phu (!) ?

  

 

Việt Nam từng đã ngàn thu,

Bị xâm lăng bởi Tầu phù, nhiều phen!

Cảm thông số phận Ukraine,

Cùng nhau chia xẻ ưu phiền Vọng Phu!

 

Nguyện xin Thượng Đế nhân từ,

Cho mau chấm dứt hận thù chiến chinh.

Ukraine được sống an bình,

Vợ chồng đoàn tụ, Gia đình an vui!

 

         Trần Quốc Bảo

                  Richmond, Virginia

              Địa chỉ điện thư của tác giả:

       quocbao_30@yahoo.com

 

(*) Diễn ý câu: Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa - Có nàng Tô Thị,

        có chùa Tam Thanh  (Ca dao – miền Bắc Việt Nam)

No comments: