Saturday, April 23, 2022

RIP: HỒ XUÂN DANH (STEVEN HỒ)

 

 

Thukỳ vừa được anh chị Ngô Phấn

(Trưởng ban tổ chức ĐH Alaska-Thuyền Viễn Xứ)

Báo tin buồn là:

 

 

Anh: HỒ XUÂN DANH

(STEVEN HỒ)

Cựu Học Sinh Phú yên

 

Sanh ngày: 6 Tháng: 4 Năm 1956

Tại Hoa Đa, An Mỹ, Tuy An tỉnh Phú Yên.

Tạ Thế ngày 22 Tháng 4 Năm 2022 lúc 2:44 pm

Tại bệnh viện Legacy Mount Hood Medical Center:

PORTLAND, OREGON, USA

 

HƯỞNG THỌ 67 TUỔI

 

Thukỳ và CVNN thành thật chia buồn cùng chị Nguyễn Thị Ân và các cháu cùng tang quyến.  Nguyện xin hương linh anh sớm về cõi vĩnh hằng.

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.

CỰU HỌC SINH PHÚ YÊN &

CHIM VỀ NÚI NHẠN
  • SẼ CÓ CÁO PHÓ TRONG NAY MAI.No comments: